日本農薬学会 Pesticide Science Society of Japan
HOME学会誌掲載論文26巻著者索引

第26巻 著者索引

  [A]

Abe, Hiroshi………149, 183
Ando, Tetsu………76, 300
Ando, Yukiko………409
Aoki, Minako………127
Aoyama, Hiroaki………271
Arimura, Gen-ichiro………174
Asai, Makoto………248, 371

  [B]

Binder, Brad F.………261
Bukovac, Martin J.………16

  [C]

Chida, Tsuneaki………385
Coats, Joel R.………261

  [E]

Eizuka, Takayoshi………385
Endo, Shozo………82

  [F]

Fujii, Kumi………127
Fujita, Toshio………439

  [H]

Hashimoto, Kazuki………143
Hayashi, Keisuke………347
Hayashi, Yoshiyuki………16
Higashi, Emi………96
Hirai, Kenji………67, 194
Hiratate, Akira………361, 366
Hiratsuka, Kazuyuki………296
Hirose, Shigeki………121
Hori, Masahiro………67, 194
Hosokawa, Akemi………1, 9, 41, 383

  [I]

Ichiba, Tsuneo………169
Ichinari, Mitsuhiro………203
Ido, Yoshiko………28
Ikeda, Osamu………1, 9, 41, 383
Ikeguchi, Masahiko………21
Ikushima, Takahiro………127
Inao, Keiya………229
Inoue, Tomomi………28
Inui, Hideyuki………28, 318
Ishida, Tatsuya………215
Ishida, Yasuo………162
Ishiguro, Hanae………390
Ishii, Yasuo………229
Itamochi, Miho………127
Itoh, Kazuhito………127
Itoh, Shigeyuki………162
Iwaya, Kazuko………55, 393

  [J]

Jikihara, Tetsuo………1, 9, 41, 383

  [K]

Kagabu, Shinzo………55, 393
Kagawa, Yasuhiro………127
Kai, Hiroyuki………121, 169
Kajihara, Shinji………127
Kanoshima, Shiroh………413
Karasawa, Akira………117
Kasai, Shinji………158
Katagi, Toshiyuki………165, 354
Kataoka, Takahiro………203
Katayama, Masato………266
Kato, Yasuhito………266
Katsurada, Manabu………9, 41
Kikugawa, Hiroshi………21
Kim, In-Hae………87, 390
Kiriyama, Kazuhisa………55, 393
Kitamura, Yasuo………229
Kiyota, Hiromasa………93, 96, 361, 366
Knoche, Moritz………16
Kobara, Yuso………229
Kodama, Takuya………28
Koga, Nobukazu………127
Kohno, Hitoshi………257
Koike, Takanori………96
Koizumi, Kazuya………257
Kojima, Ayako………127
Konnai, Makoto………236
Kono, Yoshiaki………117
Kotaka, Eiji………257
Kozone, Ikuko………149
Kuboyama, Nobuhiro………257
Kumagai, Sachiko………127
Kumano, Kinuko………121, 169
Kumata, Shuji………236
Kumita, Izumi………60, 136
Kuwano, Eiichi………87, 143, 390

  [L]

Lee, Seog-Jong………76

  [M]

Maeda, Kazuyuki………21
Marumo, Shingo………266
Masuko, Michio………203
Matsuda, Rieko………424
Matsumoto, Kohei………244
Mikami, Emiko………9
Mikata, Kazuki………376
Minami, Noriko………9, 41
Mitsui, Takashi………113
Miyamoto, Hitomi………127
Morita, Koichi………121
Motoi, Yukiko………28
Motoyama, Takayuki………287
Murahashi, Kazuhiko………248, 371

  [N]

Naba, Kunihiko………399
Nagata, Keiichi………117
Nakagawa, Yoshiaki………91
Nakai, Toru………121, 169
Nakajima, Yoshihiro………236
Nakano, Takeshi………236, 418
Narahashi, Toshio………277
Natsume, Masahiro………149
Niikawa, Motomu………203
Nishida, Tateki………428
Nishimura, Keiichiro………55, 91
Nishimura, Takashi………347
Nishiwaki, Hisashi………91
Niwa, Atsushi………60
Noda, Kaoru………136
Noshita, Toshiro………366

  [O]

Ogasawara, Masaru………236
Ohkawa, Hideo………28
Ohkawa, Yasunobu………28
Ohki, Aiko………257
Ohki, Shinpei………257
Ohta, Daisaku………292
Ohta, Kazunari………162, 376
Okamoto, Yuko………127
Okano, Natsuko………67
Ono, Sachiko………296
Oritani, Takayuki………93, 96, 361, 366
Osano, Yasuko T.………383
Ozawa, Rika………174

  [P]

Peterson, Chris J.………261

  [S]

Sakaguchi, Masayuki………253
Sakou, Misa………393
Sasaki, Chizuko………383
Sato, Tsutomu………385
Satoh, Motoaki………253
Satoh, Yasushi………96
Sawaki, Masahiko………21
Shibuya, Ichiro………215
Shike, Toyohiko………41
Shimada, Shinji………244
Shimizu, Yuko………93
Shimokawa, Shizuo………253
Shiojiri, Kaori………174
Shiota, Noriaki………28
Shiraishi, Tomonori………244
Shono, Toshio………117, 158
Sugiyama, Shigeo………117
Suyama, Kousuke………127
Suzuki, Junji………215
Suzuki, Seiichi………1

  [T]

Takabayashi, Junji………174
Takahashi, Hidemitsu………248, 371
Take, Tomohiro………248, 371
Takeda, Reiji………244
Takematsu, Tetsuo………334
Takenaka, Mitsuaki………347
Takeuchi, Ryo………366
Takeuchi, Yasutomo………236
Tamogami, Shigeru………100
Tamura, Hiroto………16
Tamura, Katsunori………309
Taniguchi, Eiji………143
Tashima, Shigeru………244
Tashiro, Shigeki………376
Tetsuo, Katematsu………224
Toda, Kazuya………215
Tomida, Minoru………121, 169
Toyomura, Nozomu………87
Tsukada, Hidetaka………143
Tsurubuchi, Yuji………117
Tsurumachi, Masaichi………82
Tsuzuki, Manabu………48, 104

  [U]

Ueno, Tamio………91
Ugai, Sadayuki………67, 194

  [W]

Wakabayashi, Ko………257
Watakabe, Yuriko………296
Weerasinghe, Indira S.………158

  [Y]

Yamada, Masahiro………1
Yamada, Naotaka………143
Yamada, Tomio………248, 371
Yamada-Okabe, Hisafumi………305
Yamaguchi, Isamu………385
Yamamoto, Hiroki………127
Yamawaki, Takahiro………162
Yano, Tomoyuki………67, 194
Yoneyama, Koichi………1, 236
Yoshida, Shigeo………236
Yoshimura, Tomoki………194

Pagetop
Back